27.5. 2010 - Projekt Q-Transfer byl ukončen závěrečnou konferencí v Roudnici nad Labem

27.5.2010 se na Soukromé podřipské SOŠ a SOU o.p.s. v Roudnici nad Labem konala závěrečná konference projektu Q-Transfer - příprava vzdělavatelů na požadavky Evropského rámce kvality (EQARF) v odborném vzdělávání, který byl podpořen z programu Cíl 3 a jeho realizátory byli o.s. Interagent a Svaz saských vzdělávacích institucí (VSBI e.V.).

 

Projekt byl zahájen v červnu 2009 úvodní konferencí v Pirně, dále následovaly dva národní a dva přeshraniční workshopy a závěrečná konference v Roudnici nad Labem v květnu 2010.

 

Evropský rámec kvality pro prvotní a odborné vzdělávání (EQARF) klade vysoké požadavky k dalšímu rozvoji mechanizmů zajištění kvality a rozvoje kvality na všechny vzdělavatele. Realizovaný projekt "Q - Transfer" podporoval a aktivně vytvářel tento proces v oblasti odborného vzdělávání. Mezi hlavní cíle projektu patřilo společné bilancování dosaženého stavu v zajištění kvality a v rozvoji kvality a výměna zkušeností. Obsah práce se orientoval na kvalitu struktur, procesu a výsledků.

 

 

Projektem byla vytvořena platforma pro další společné projekty. Konkrétně jsou plánovány projekty Leonardo - Partnerství s následujícími obsahovými prioritami:

 

- rozvoj jazykových a interkulturních kompetencí

- podpora mobilit učitelů a žáků

- hodnocení kvality pedagogů

- společné sportovní aktivity

Aktuality:
  ikona_info
  26.3. 2015 - Aktuality Programu podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  14.4. 2011 - Nový projekt PRO-LEARN více zde
  ikona_info
  22.1. 2015 - Nový projekt Program podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  27.5. 2010 - Projekt Q-Transfer byl ukončen závěrečnou konferencí v Roudnici nad Labem více zde
  ikona_info
  8. 3. 2007 - Připravuje se setkání škol v oboru gastronomie v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání... více zde
  ikona_info
  2-3. 2. 2007 se uskutečnilo setkání představitelů o.s. Interagent a VSBI e.V. v Drážďanech při příležitosti konání vzdělávacího veletrhu KarriereStart 2007... více zde
  ikona_info
  20.11.2006 – 22.11.2006 proběhlo setkání škol technických oborů na SOŠ technické ve Štětí v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání”... více zde
Připomínky a dotazy směrujte na e-mail: khlavacova@podripskaskola.cz.