2-3. 2. 2007 se uskutečnilo setkání představitelů o.s. Interagent a VSBI e.V. v Drážďanech při příležitosti konání vzdělávacího veletrhu KarriereStart 2007...

2-3. 2. 2007 se uskutečnilo setkání představitelů o.s. Interagent a VSBI e.V. v Drážďanech při příležitosti konání vzdělávacího veletrhu KarriereStart 2007. Na veletrhu, který se letos konal již podeváté, se prezentovalo více než 200 vystavovatelů a uskutečnilo se více než 100 přednášek, workshopů a pódiových diskuzí, které byly zaměřené nejen na vzdělávání, studium, povolání a kariéru, ale i na další vzdělávání, zakládání a další rozvoj podniků a na získávání perspektivních pracovníků.

Zajímavostí je, že se na tomto německém veletrhu prezentovala již druhým rokem Střední škola textilní Teplice, které se dostalo výsady zahájit každý den veletrhu vystoupením svých žáků, kteří v rámci módních přehlídek předvedli tvorbu svou i svých spolužáků. Bližší informace o veletrhu lze nalézt na www.messe-karrierestart.de

Setkávání představitelů občanského sdružení Interagent a Svazu saských vzdělávacích institucí při příležitosti konání veletrhu KarriereStart se koná již několik let. Při těchto příležitostech se diskutuje otázka rozvoje další spolupráce.

Aktuality:
  ikona_info
  26.3. 2015 - Aktuality Programu podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  14.4. 2011 - Nový projekt PRO-LEARN více zde
  ikona_info
  22.1. 2015 - Nový projekt Program podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  27.5. 2010 - Projekt Q-Transfer byl ukončen závěrečnou konferencí v Roudnici nad Labem více zde
  ikona_info
  8. 3. 2007 - Připravuje se setkání škol v oboru gastronomie v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání... více zde
  ikona_info
  2-3. 2. 2007 se uskutečnilo setkání představitelů o.s. Interagent a VSBI e.V. v Drážďanech při příležitosti konání vzdělávacího veletrhu KarriereStart 2007... více zde
  ikona_info
  20.11.2006 – 22.11.2006 proběhlo setkání škol technických oborů na SOŠ technické ve Štětí v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání”... více zde
Připomínky a dotazy směrujte na e-mail: khlavacova@podripskaskola.cz.